0

SUỐI NƯỚC SỐNG Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về SUỐI NƯỚC SỐNG instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Auth Signup Form
Auth signup form with extra fields
Atharva Theme General
Atharva Theme General
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Marketing tự động
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam