0

Watchman Nee (1903-1972)

Watchman Nee trở thành một Cơ Đốc nhân ở Trung Quốc đại lục vào năm 1920 ở tuổi  17,  và bắt đầu viết sách trong cùng năm. Trong suốt gần ba mươi năm thi hành chức vụ của mình, Watchman Nee đã được thể hiện rõ là một ân  tứ  độc nhất vô nhị mà Chúa đã ban cho Thân thể Ngài vì sự chuyển động của Ngài trong thời đại này. Năm 1952, ông bị giam  cầm  vì đức tin của mình  mãi đến khi qua đời  trong tù vào năm 1972. Những lời của ông vẫn là một nguồn khải thị  và cung ứng thuộc  linh dồi dào cho các Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới.


Tóm lược biên niên sử

1903

Nghê Thác Thanh, tên tiếng Anh là Henry Nee, sinh ra trong gia đình có cha mẹ là Cơ Đốc nhân thế hệ thứ hai ở Phúc Châu, Trung Quốc. Ông nội của anh học tại trường Cao đẳng Giáo đoàn Hoa Kỳ ở Phúc Châu và trở thành mục sư người Hoa đầu tiên trong số những người theo Giáo đoàn này ở phía bắc tỉnh Phúc Kiến. Nghê Thác Thanh đã được dâng cho Chúa trước khi được sinh ra.

1920

Ở tuổi 17 và sau một cuộc tranh chiến với Chúa, Nghê Thác Thanh đã được cứu cách mạnh mẽ khi đang học trung học. Vào thời điểm được cứu, kế hoạch cho tương lai của anh đã hoàn toàn bị từ bỏ. Anh làm chứng: "Từ buổi tối được cứu, tôi bắt đầu sống một cuộc sống mới, vì sự sống của Đức Chúa Trời đời đời đã vào trong tôi."

1922-1950

Chức vụ phong phú của Watchman Nee là kết quả từ sự khải thị lẫn chịu khổ. Anh thực hiện chức vụ này bằng cách rao giảng phúc âm, dạy Kinh Thánh, đi đây đó, tiếp xúc với mọi người, giao tiếp với mọi người, tổ chức các hội đồng, tổ chức các kì huấn luyện, xuất bản các ấn phẩm. Các tác phẩm của anh nằm trong một bộ gồm 62 tập, có tựa là Tuyển tập Watchman Nee, bắt đầu từ ấn phẩm đầu tiên vào năm 1922 cho đến bài giảng được thu âm cuối cùng vào năm 1950.

1952-1972

Sau khi Trung Quốc bị tiếp quản, Watchman Nee bị bắt vào tháng 3 năm 1952 vì cớ phúc âm. Anh bị vu án, bị xét xử và bị kết án mười lăm năm tù vào năm 1956. Anh qua đời trong trại giam vào ngày 30 tháng 5 năm 1972.