0

Ý nghĩa và mục đích của sự cầu nguyện

20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND

20.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Quyển sách này được biên soạn gồm bốn bài giảng do anh Witness Lee chia sẻ về sự cầu nguyện. Theo ghi lại của anh Kwang-Hsi Weigh thì bài giảng đầu tiên được chia sẻ tại Hồng Kông ngày 2 tháng 9, 1956. Các bài còn lại tuy không rõ ngày chia sẻ nhưng được suy ra là cùng khoảng thời gian đó tại Hồng Kông. Các bài giảng này đã từng được xuất bản bằng tiếng Hoa vào năm 1957 trong cuốn Chức Vụ Lời.

Danh mục Sự sống
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây