0

Đức Chúa Trời Tam Nhất

32.000 ₫ 32.000 ₫ 32000.0 VND

32.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Cuốn sách này dựa trên và được sưu tập từ những tác phẩm của anh Watchman Nee và Witness Lee, và hai anh ấy đã không xem lại.

Trong học trình trước, tức học trình Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy sự cứu rỗi tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã thực hiện cho chúng ta. Chúng tôi hi vọng anh em được ấn tượng sâu sắc về sự cứu rỗi vĩ đại mà anh em có. Chúng tôi tin rằng bất cứ ai thật sự nhìn thấy sự cứu rỗi đó đều không thể không tin và tiếp nhận Chúa Jesus. Ngợi khen Chúa về sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài!

Trong học trình này, anh em sẽ thấy Đức Chúa Trời cứu rỗi này là ai và thể nào Ngài đã thực hiện sự cứu rỗi vĩ đại như thế. Đức Chúa Trời của chúng ta không chỉ là Đức Chúa Trời; Ngài là Đức Chúa Trời Tam Nhất hoặc “Ba-Một”. Ngài là một nhưng là Cha, Con và Thánh Linh. Đây là huyền nhiệm vĩ đại nhất trong vũ trụ; huyền nhiệm ấy đã làm bối rối nhiều Cơ Đốc nhân trong nhiều thế kỷ.

Mười hai bài học đầu tiên trình bày Đức Chúa Trời Tam Nhất như Ngài được mô tả trải suốt Kinh Thánh. Dù không thể biết Ngài là tam nhất như thế nào nhưng chúng ta có thể thấy lý do Ngài tam nhất. Đức Chúa Trời của chúng ta tam nhất để Ngài có thể ban phát chính Ngài vào trong chúng ta. Điều này là vì sự vui hưởng của chúng ta và vì mục đích đời đời của Đức Chúa Trời.

Phương cách Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài là qua thân vị và công tác của Đấng Christ. Đức Chúa Trời Tam Nhất không thực hiện bất cứ điều gì ngoài Đấng Christ. Đức Chúa Trời Cha là Đấng hoạch định nhưng chính Đấng Christ Con là Đấng hoàn thành. Do đó, 12 bài học cuối nói về Đấng Christ là ai và công tác mà Ngài đã hoàn thành.

Có lẽ anh em thắc mắc tại sao chúng ta cần biết Đức Chúa Trời là ai vì chúng ta đang vui hưởng sự cứu rỗi của Ngài. Hai chủ đề này, Đức Chúa Trời Tam Nhất và thân vị và công tác của Đấng Christ, là những lẽ thật quan trọng và căn bản nhất trong Kinh Thánh. Các lẽ thật này là “trụ cột” của đức tin Cơ Đốc của chúng ta. Càng biết Đức Chúa Trời là ai, chúng ta càng đánh giá cao, kinh nghiệm và vui hưởng tất cả những gì Ngài là cho chúng ta và tất cả những gì Ngài đã thực hiện cho chúng ta. Với lẽ thật đúng đắn và cao nhất này, chúng ta có thể kinh nghiệm cách đúng đắn và cao nhất. Trải qua lịch sử Cơ Đốc, Sa-tan luôn luôn tấn công những điểm này của lẽ thật, tạo ra nhiều sự dạy dỗ giả dối. Những sự dạy dỗ này đã gây ra nhiều lộn xộn làm hư hoại nhiều tín đồ. Nếu sáng tỏ về lẽ thật này, anh em sẽ không bị lừa dối. Thậm chí anh em còn có thể giúp đỡ những người tìm kiếm khác của Đức Chúa Trời.

Bởi sự thương xót của Chúa, chúng ta đã được phước với một cái nhìn sáng tỏ từ Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Tam Nhất và Đấng Christ. Rất ít người vui hưởng nhiều lẽ thật được chứa đựng bên trong học trình nhỏ này. Mỗi bài học đều đầy dẫy những điểm phong phú và những câu Kinh Thánh để anh em bước vào. Chúng tôi nhắc lại rằng anh em là những người trẻ trong sự khôi phục của Chúa không chỉ có đặc ân mà còn có trách nhiệm phải biết và kinh nghiệm những vấn đề này. Chúng tôi cầu nguyện để anh em sử dụng học trình này hầu đào sâu vào lời của Đức Chúa Trời để có thể vui hưởng và chia sẻ với người khác sự phong phú không dò lường được của Đức Chúa Trời Tam Nhất kỳ diệu của chúng ta.

Danh mục Học trình
Người trẻ
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee & Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây