0

Đời sống Cơ Đốc bình thường

40.000 ₫ 40.000 ₫ 40000.0 VND

40.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

LỜI NÓI ĐẦU TÁC PHẨM ĐỜI SỐNG CƠ.ĐỐC BÌNH THƯỜNG TRONG BỘ SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM CỦA WATCHMAN NEE

Vào tháng Bảy, năm 1938, anh Watchman Nee (Nghê Thác Thanh) đến Anh Quốc và lưu lại tại đó cho đến tháng Năm, 1939. Trong thời gian ấy, anh đi khắp Âu Châu và giảng một số sứ điệp theo ánh sáng Chúa đã ban cho anh. Trong số những bài giảng ấy, nhiều bài được giảng bằng tiếng Anh và không được dịch sang tiếng Hoa.

Tuy nhiên, một vài quyển sách bao gồm nội dung những bài giảng ấy được xuất bản dưới quyển chủ bút của Angus Kinnear. Bản quyển những tác phẩm ấy thuộc về công ty xuất bản của ông Angus Kinnear, tức Nhà Xuất Bản Kingsway. Những quyển sách ấy, bao gồm Đời Sống Cơ-đốc Bình Thường, đã được thừa nhận là các tác phẩm ưu tú bằng tiếng Anh tiêu biểu cho chức vụ của Watchman Nee và đã đem lại sự giúp đỡ thuộc linh cho vô số Cơ-đốc-nhân. Với sự vui lòng giúp đỡ và cho phép của Nhà Xuất Bản Kingsway, những quyển sách này đã được bao gồm trong bộ Sưu Tập Các Tác Phẩm của anh. Living Stream Ministry xin gửi đến Nhà Xuất Bản Kingsway lòng biết ơn vì đã hợp tác trong nỗ lực này.

Tất cả những câu Kinh-thánh trưng dẫn đều dựa theo bản Rtevised Standard, là bản Kinh-thánh được dùng trong các đợt ấn hành đầu tiên của Nhà Xuất Bản Kingsway. Chúng tôi hoàn toàn không tự ý sửa đổi nguyên bản ngoại trừ dàn trang và sắp xếp để hợp với thể thức nhất quán.

Danh mục Sự sống
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây