0

Nghiên cứu sự sống sách Gióp

45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND

45.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Gánh nặng của tôi trong các bài này được diễn đạt bởi bốn câu sau:

1) Đức Chúa Trời xử lí thánh đồ của Ngài mục đích để họ đạt được Ngài là sự sống.

2) Đức Chúa Trời tước bỏ tài sản của những người tìm kiếm Ngài để họ có thể thừa hưởng Ngài cách trọn vẹn.

3) Đức Chúa Trời vạch kế hoạch cho những người đắc thắng của Ngài bởi qua hoạn nạn mà được vinh hiển trọng đại đời đời.

4) Đức Chúa Trời đang đem những người yêu dấu của Ngài trải qua mọi sự mà vào trong chính Ngài là vinh hiển và sẽ vinh hóa họ bằng chính Ngài.

Danh mục Nghiên cứu Kinh Thánh
Nghiên cứu sự sống các sách Kinh Thánh
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây