0

Nghiên cứu sự sống Sách Giê-rê-mi, Ca Thương

50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND

50.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Trong nghiên cứu sự sống về Lời, bây giờ chúng ta có thể đến với sách Giê-rê-mi. Dù có thể nhiều người trong chúng ta không quen thuộc với sách Giê-rê-mi, nhưng tôi hi vọng Chúa sẽ khuấy động chúng ta quan tâm đến sách này và cho chúng ta thấy mục đích nội tại của sách.

Sách Giê-rê-mi có một bản chất đặc biệt và đại diện cho lòng từ tâm của Đức Chúa Trời cộng với sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời từ tâm, và Ngài tuyệt đối công chính. Ngài đầy lòng trắc ẩn, cảm thông, và chăm sóc dịu dàng, nhưng Ngài cũng công chính. Là Đức Chúa Trời công chính, Ngài không thể khoan dung cho những người phạm tội chống lại Ngài; Ngài phải phán xét họ. Ngài là một Đức Chúa Trời như vậy.

Danh mục Nghiên cứu Kinh Thánh
Nghiên cứu sự sống các sách Kinh Thánh
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây