0

Nghiên cứu sự sống Sách 1 - 2 Sa-mu-ên

55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND

55.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Đối với Nghiên cứu sự sống sách 1, 2 Sa-mu-ên này, chúng ta cần một linh khôn ngoan và khải thị để thấy những gì được khải thị trong hai sách này. Trong sách 1 và 2 Sa-mu-ên, có 4 nhân vật chính — Hê-li, Sa-mu-ên, Sau-lơ và Đa-vít — và tại điểm này, tôi muốn nói một lời ngắn gọn về mỗi người trong họ.

Danh mục Nghiên cứu Kinh Thánh
Nghiên cứu sự sống các sách Kinh Thánh
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây