0

Nghiên cứu sự sống Phục Truyền Luật Lệ Kí

43.000 ₫ 43.000 ₫ 43000.0 VND

43.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Phục Truyền Luật Lệ Kí là sách đúc kết Ngũ kinh, tức năm sách đầu của Kinh Thánh. Năm sách này do Môi-se viết.

Phục Truyền Luật Lệ Kí chủ yếu gồm những lời đơn giản. Nói chung, điều này có nghĩa là sách này không phải là sách về hình bóng, các hình và các bóng, cũng không phải là cuốn sách sâu nhiệm về các lời tiên tri. Hầu hết các chương trong sách này đều bao gồm những lời đơn giản.

Có thể chúng ta cho rằng những lời đơn giản thì dễ hiểu hơn các hình bóng và những con số. Thật ra, các lời đơn giản trong Kinh Thánh lại khó hiểu hơn những hình ảnh được bày tỏ qua hình bóng và những con số.

Từ liệu Phục Truyền Luật Lệ Kí có nghĩa gì? Theo nghĩa đen, Phục Truyền Luật Lệ Kí có nghĩa là “luật thứ hai”, và vì thế có nghĩa là phát ngôn lại, nói lại, lặp lại lần nữa. Phục Truyền Luật Lệ Kí là sự phát ngôn lại, không phải bằng những lời nói bình thường, nhưng bằng luật thần thượng.

Danh mục Nghiên cứu Kinh Thánh
Nghiên cứu sự sống các sách Kinh Thánh
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây