0

LTPH - Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, rộng mở thay thế văn hóa vì một người mới

25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND

25.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Quyển sách này nhằm hỗ trợ tín đồ trong việc phát triển thời gian phấn hưng buổi sáng hằng ngày với Chúa trong lời Ngài. Đồng thời, sách cũng giúp ôn lại phần nào kì Hội đồng cuối tuần phát sóng trực tiếp từ Anaheim, California, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020. Chủ đề tổng quát của kì hội đồng này là “Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, rộng mở thay thế văn hóa vì một người mới.” Qua sự tiếp xúc mật thiết với Chúa trong lời Ngài, tín đồ có thể được cấu tạo bằng sự sống và lẽ thật, bởi đó được trang bị để nói tiên tri trong các buổi nhóm của Hội thánh, dẫn đến xây dựng Thân thể Đấng Christ.

Danh mục Lời thánh phấn hưng mỗi sáng
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee & Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây