0

Lịch sử Hội thánh - Tập 1

37.000 ₫ 37.000 ₫ 37000.0 VND

37.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Những nghiên cứu về lịch sử Hội thánh trong cuốn sách này chủ yếu là nội dung cho các tiết học môn Lịch sử Hội thánh, ở các trung tâm tại New Zealand và Indonesia. Vì thế, không cần phải nói, chúng ta cũng biết rằng những nghiên cứu này chỉ là khái quát và chắc chắn chưa phải là chi tiết.

Tác giả hết lòng đề nghị độc giả đọc hết tất cả các sách tham khảo do Living Stream Ministry, Anaheim, và Phòng sách Phúc Âm Đài Loan, xuất bản.

Một số Cơ Đốc nhân được đề cập trong sách này là các tác giả Thánh ca. Các bài Thánh ca của họ đã được sưu tập trong cuốn Hymns, do Living Stream Ministry, Anaheim, xuất bản.

Xin lưu ý rằng sách này chủ yếu dùng cho các tiết học môn Lịch sử Hội thánh, vì thế có nhiều điểm không được giải thích tường tận ở đây. Mong rằng trong suốt các tiết học, những chi tiết ấy sẽ được giải thích đầy đủ hơn.

Key H. Tee

Auckland

New Zealand

E-mail: keyhtee@xtra.co.nz

Tháng 8, 2013

Danh mục Các tài liệu khác
Sách mới
Nhà xuất bản Auckland Truth Book Room
Tác giả Key H. Tee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây