0

Làm thế nào để hữu dụng cho Chúa

23.000 ₫ 23.000 ₫ 23000.0 VND

23.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Cuốn sách này bao gồm các sứ điệp được anh Witness Lee chia sẻ vào tháng 4 và tháng 5 năm 1955 tại Baguio, Philippines. Sách bao gồm sáu chương nói về việc làm thế nào để một Cơ Đốc nhân có thể trở nên hữu dụng trong tay Chúa hầu hoàn thành sứ mệnh thần thượng trong gia tể của ân điển Đức Chúa Trời.

Danh mục Người trẻ
Phụng sự
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây