0

Kinh Thánh

63.000 ₫ 63.000 ₫ 63000.0 VND

63.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Cuốn sách này dựa trên và được sưu tập từ những tác phẩm của anh Watchman Nee và Witness Lee, và hai anh không xem lại.

Trong học trình thứ nhất, chúng ta thấy sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời, tức là cách Đức Chúa Trời công chính và yêu thương cứu chuộc chúng ta khỏi gông xiềng của kinh luật và cứu rỗi chúng ta trong sự sống của Ngài để sản sinh Thân thể của Đấng Christ theo mục đích đời đời của Ngài. Trong học trình thứ hai, chúng ta thấy Đức Chúa Trời Tam Nhất – Cha, Con và Thánh Linh – và sự ban phát của Ngài trong gia tể Ngài. Cũng trong học trình đó, chúng ta thấy Đấng Christ, thân vị, công tác, tiến trình, những thành tựu, và những sự đạt được và đoạt được của Ngài. Trong học trình thứ ba, chúng ta thấy Thánh Linh là sự tổng kết chung cuộc của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình, làm cho Đức Chúa Trời và Đấng Christ cùng với những thành tựu của Ngài trở nên thật đối với chúng ta. Cũng trong học trình đó, chúng ta thấy nhân linh được tái sinh và được hòa quyện với Linh thần thượng là trung tâm của bản thể chúng ta. Bởi linh hòa quyện này, chúng ta sống trong, sống với và sống cho Đức Chúa Trời để hoàn thành mục đích của Ngài. Trong học trình thứ tư, chúng ta thấy sự sống thần thượng đời đời là Đức Chúa Trời Cha trong Christ Jesus Con như là Linh tuôn chảy vào trong chúng ta để trở thành sự sống, sự cung ứng sự sống, và mọi sự cho chúng ta. Trong học trình thứ năm, chúng ta thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự sống của Đức Chúa Trời Tam Nhất, và những người được chuộc, tất cả đều vì mục đích sản sinh một Hội thánh hoàn vũ được biểu lộ trong nhiều địa phương khắp đất. Chúng ta đã thấy cuối cùng Hội thánh trở nên Giê-ru-sa-lem Mới trong cõi đời đời, tức là sự hòa quyện hoàn vũ giữa Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình với con người được chọn, được chuộc, được tái sinh và được biến đổi.

Trong học trình này, chúng ta sẽ học về Kinh Thánh – Cuốn Sách – nguồn của những lẽ thật phong phú được mô tả trong 5 học trình trước.

Trong phần đầu, chúng ta thấy sự khôn ngoan và sự tể trị của Đức Chúa Trời trong việc làm cho Kinh Thánh được viết ra bởi khoảng 40 người kỉnh kiền và được gìn giữ hàng ngàn năm, được bảo toàn để chúng ta sử dụng ngày nay. Do đó, chúng ta kết luận rằng Kinh Thánh phải thuộc về Đức Chúa Trời và công tác của Thánh Linh để cho rất nhiều người trải qua rất nhiều năm có thể viết một quyển sách với một chủ đề trung tâm, một lời mở đầu, một sự phát triển, và một kết luận.

Phần kế tiếp, đề cập đến những chủ đề chính của Kinh Thánh – Đức Chúa Trời, Đấng Christ, Thánh Linh, Thập tự giá của Đấng Christ, con người, sự cứu rỗi, sự sống đời đời, tín đồ, Hội thánh, vương quốc, Giê-ru-sa-lem Mới, các giao ước, các thời kỳ ban phát và Sa-tan. Các chủ đề chính giống như những đường phố chính của một thành phố lớn. Sau khi biết những đường phố chính, anh em dễ tìm thấy đường đi quanh thành phố. Biết những chủ đề chính của Kinh Thánh rất ích lợi. Sự hiểu biết như thế trang bị cho anh em những kiến thức để biện biệt các lẽ thật trong Kinh Thánh.

Phần kế tiếp nói về các sách của Kinh Thánh. Phần này cho cái nhìn tổng quát về mỗi sách – tác giả, nơi chốn và thời gian viết. Phần này cũng cung cấp chủ đề, bối cảnh, tư tưởng trung tâm, dàn bài tổng quát và bố cục của mỗi sách. Phần này cũng nói rõ mỗi sách đề cập đến điều gì. Anh em nên học phần này trước khi, trong khi và sau khi đọc bất cứ sách nào trong Kinh Thánh. Anh em sẽ thấy được nhiều hơn.

Phần cuối cùng nói về thái độ của chúng ta. Nếu nhận biết Kinh Thánh nói về điều gì thì chúng ta sẽ đọc ngấu nghiến.

Kinh Thánh, với ánh sáng mà chúng ta đang có trong sự khôi phục của Chúa là sự tích lũy khải thị của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm của con người trong 6.000 năm qua. Kinh Thánh đã bắt đầu như một sự khải thị được Đức Chúa Trời phát ngôn và vẫn còn tồn tại trong 2.500 năm; sau đó, sự khải thị được ghi chép lại trong khoảng thời gian là 1.600 năm; cuối cùng có sự giải thích khải thị trong gần 1.900 năm. Trong suốt tiến trình dài đó, có hàng triệu người đã hi sinh mạng sống mình cho Kinh Thánh. Điều mà chúng ta đang nắm giữ ngày nay thì đã được chứng minh và rất quí báu. Chúng ta cần tin, biết và áp dụng các lẽ thật trong Kinh Thánh bằng cách đọc, đọc-cầu nguyện, nghiên cứu, ghi nhớ, nói và hát lời hằng ngày từ sáng đến tối. Sự thực hành này sẽ cấu tạo chúng ta bằng lẽ thật và làm cho chúng ta có thể sản sinh những Chi thể mới nhằm xây dựng Thân thể Đấng Christ.

Danh mục Học trình
Người trẻ
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee & Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây