0

Huyền nhiệm đời người

2.000 ₫ 2.000 ₫ 2000.0 VND

2.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Có bao giờ quý vị tự hỏi về mục đích đời người là gì và tại sao mình đang sống trên thế giới này không?

Dù quý vị thuộc hạng người nào hay có bất cứ một nghề nghiệp nào, thì cũng như phần lớn những người khác, quý vị phải đồng ý với một vài điểm nêu dưới đây:

    • Tiền bạc không thể làm thỏa mãn con người.

    • Học vấn không thể làm thỏa mãn con người.

    • Vui chơi, hưởng thụ cũng không làm thỏa mãn con người.

    • Thành công cũng không làm thỏa mãn con người.

Tại sao vậy?

Danh mục Phúc âm
Các sách nhỏ
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây