0

Huấn luyện và thực hành tổ sinh động

35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND

35.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Quyển sách này bao gồm những bài giảng được anh Witness Lee chia sẻ vào khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 15 tháng 12 năm 1993 trong một kỳ huấn luyện tại Anaheim, California.

Danh mục Huấn luyện
Đường lối mới
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây