0

Hai Linh

38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND

38.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Cuốn sách này dựa trên và được sưu tập từ những tác phẩm của anh Watchman Nee và Witness Lee, và hai anh không xem lại.

Trải qua lịch sử có nhiều Cơ Đốc nhân dâng mình để nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời. Chúa luôn luôn chúc phước cho những người vui hưởng và chia sẻ cho người khác những lẽ thật phong phú được tìm thấy trong Kinh Thánh. Cơ Đốc nhân phải là người yêu mến Lời Đức Chúa Trời và thường xuyên tìm kiếm để biết lẽ thật chứa đựng trong đó. Càng thấy những điểm trong lẽ thật, chúng ta sẽ càng có thể kinh nghiệm Chúa.

Tuy nhiên, nghiên cứu Kinh Thánh không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhiều trang Kinh Thánh cho chúng ta biết về vô số những điều khác nhau. Đôi khi có lẽ anh em đã bị lạc khi đọc Kinh Thánh. Đây là một trong những lý do học trình này được biên soạn. Cuốn sách này sẽ giúp anh em thấy rõ Kinh Thánh cho chúng ta biết gì về sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Mỗi bài đều trình bày một lẽ thật quan trọng về sự cứu rỗi.

Trong cuốn sách này có đầy đủ lẽ thật hơn để anh em xem xét kỹ lưỡng trong từng bài và nhiều lần. Chúng tôi khuyến khích anh em dùng học trình này ở nhà với gia đình cũng như với bạn bè. Anh em sẽ thấy rằng nghiên cứu lẽ thật với người khác có thể là cách vui hưởng tốt nhất. Nếu anh em trung tín nghiên cứu và hiều những lẽ thật này, tình yêu và sự đánh giá

cao của anh em về Chúa sẽ gia tăng rất lớn. Anh em sẽ nhận thức rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là cực kỳ trọn vẹn và rất hoàn chỉnh.

Để có thể biết được lẽ thật về sự cứu rỗi trọn vẹn khi còn trẻ là một đặc ân lớn mà anh em không nên xem nhẹ. Đó cũng là một trách nhiệm lớn. Tương lai sự khôi phục của Chúa tùy thuộc vào thế hệ trẻ là những người được huấn luyện trong sự hiểu biết đúng đắn về những lẽ thật được khải thị trong Kinh Thánh. Chúng tôi hy vọng anh em sẽ dâng mình để được trang bị theo cách như vậy. Chúng tôi tin rằng học trình này sẽ là một phương cách ích lợi và thú vị để anh em nhận được một sự huấn luyện như thế.

Danh mục Học trình
Người trẻ
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee & Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây