0

Dành thời giờ ở với Chúa

5.000 ₫ 5.000 ₫ 5000.0 VND

5.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Trong quyển sách của Andrew Murray bàn về sự cầu nguyện, ông thuật lại câu chuyện vị chủ tọa một hội đồng mục sư đã nêu lên trước hội đồng một câu hỏi như sau: “Ai trong quý vị ở đây cầu nguyện ba mươi phút mỗi ngày, xin đưa tay lên”. Trong tất cả số người tham dự, chỉ có một cánh tay đưa lên! Kế đến, vị chủ tọa yêu cầu tất cả những ai cầu nguyện mười lăm phút một ngày đưa tay lên. Phân nửa số người tham dự đưa tay lên. Khi ông hỏi ai cầu nguyện năm phút mỗi ngày, thì số người còn lại đưa tay lên. Đó không phải là tình trạng giữa vòng chúng ta ngày nay sao? Tất cả chúng ta cần tự hỏi chính mình câu hỏi này: “Mỗi ngày tôi dành bao nhiêu thì giờ ở với Chúa?” Nhu cầu quan trọng nhất giữa vòng các Cơ Đốc nhân ngày nay là dành thì giờ mỗi ngày đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trong sự hiện diện của Chúa.

Danh mục Các sách nhỏ
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây