0

CVCUL - Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, rộng mở thay thế văn hóa vì một người mới

35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND

35.000 ₫

  • Nhà xuất bản

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Số ra kì này của tạp chí Chức vụ cung ứng Lời bao gồm sáu sứ điệp từ kì Hội đồng cuối tuần trong dịp lễ Cảm tạ, là kì hội đồng trực tuyến được tổ chức vào ngày 26-29 tháng 11 năm 2020. Chủ đề của loạt sứ điệp này là: “Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, rộng mở thay thế văn hóa vì một người mới.”

Danh mục Chức vụ cung ứng Lời
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây