0

Có Đức Chúa Trời không

25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND

25.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Mười ba sứ điệp trong sách này là tài liệu sưu tập bài diễn thuyết của anh Trương Úc Lam về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Những sứ điệp này được hệ thống và giải thích theo lời của chính anh, chọn lọc từ “các ấn phẩm tốt nhất mà tôi đã đọc, những sứ điệp hay nhất mà tôi đã nghe, và những sự kiện mà tôi đã kinh nghiệm”.

Nhìn qua, phần Mục Lục nói lên coach lí luận và trình bày mang tính hệ thống của anh, cho thấy rằng anh là một khoa học gia có lòng khao khát đã dành bốn mươi năm, hay theo lời anh, là đã “lãng phí” bốn mươi năm cuộc đời để nghiên cứu khoa học. Cuối cùng, sau khi ăn năn, anh hối tiếc vì đã không tin Chúa sớm hơn. Vì thế, ước muốn tha thiết của anh là những người được cứu sau khi đọc sách này sẽ là một phần kết quả trong lao tác của anh cho Chúa.

Thưa độc giả, phần của quý vị là hãy nhận lấy phước hạnh!

Trung Tâm Văn Phẩm

Ngày 10 Tháng Ba, 2004

Malabon, Philippines

Danh mục Các tài liệu khác
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Trương Út Lam
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây