0

Các bài học về sự cầu nguyện

50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND

50.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Hiệu quả sự cầu nguyện của cht tùy thuộc vào việc cht hiểu ý nghĩa của chính sự cầu nguyện. Trong quyển Các bài học về sự cầu nguyện, trước hết Witness Lee bàn về ý nghĩa thật của sự cầu nguyện: Cầu nguyện là tiếp xúc hỗ tương giữa con người và Đức Chúa Trời; cầu nguyện là con người hít thở Đức Chúa Trời, đạt được Đức Chúa Trời, và được Đức Chúa Trời đạt lấy; và cầu nguyện là con người hợp tác và cùng làm việc với Đức Chúa Trời, để cho Đức Chúa Trời biểu lộ chính Ngài và khát vọng của Ngài qua con người, nhờ đó hoàn thành mục đích của Ngài.

Danh mục Sự sống
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây