0

Biết sự sống

45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND

45.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Dù chúng ta biết khát vọng và ý định của Đức Chúa Trời là có được một con người tập thể mang hình ảnh của Ngài, bày tỏ vinh hiển và sở hữu uy quyền của Ngài để xử lí kẻ thù của Ngài hầu cho chính Ngài có thể đạt được sự an nghỉ đời đời, nhưng rất ít người biết rằng khát vọng và ý định lớn lao ấy của Đức Chúa Trời chỉ có thể đạt được qua chính sự sống của Ngài. Thậm chí lại càng ít người hơn nữa chạm đến vấn đề biết và kinh nghiệm sự sống này, là sự sống hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ngày nay, các thánh đồ thường yếu đuối và không trưởng thành. Dù có nhiều thánh đồ tìm kiếm nhưng rất ít người tìm được con đường sự sống. Thậm chí nhiều người đã lầm tưởng rằng lòng sốt sắng, sự hiểu biết, quyền năng và các ân tứ, v.v. là sự sống.

Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời, trong những ngày sau cùng đầy nhu cầu cấp thiết, qua những bài giảng của người anh chúng ta, Đức Chúa Trời đã bày tỏ con đường sự sống ẩn giấu và kì diệu của Ngài, làm cho mỗi tín đồ có thể thấy và chạm được vấn đề này. Những bài giảng này có thể được xem là tinh hoa của những hiểu biết và kinh nghiệm về sự sống đã được gạn lọc và kết tinh từ 2.000 năm qua, cộng với 30 năm kinh nghiệm bản thân của người anh chúng ta, nên thật là đầy đủ và tuyệt vời. Nội dung của những bài giảng này được chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất bàn về việc biết sự sống, được chia làm 14 mục chính bày tỏ đặc điểm của sự sống và những nguyên tắc hoạt động khác nhau của sự sống ấy. Phần thứ hai bàn về những kinh nghiệm sự sống và được chia làm 19 mục giảng giải những kinh nghiệm trong nhiều giai đoạn khác nhau của đời sống thuộc linh và phương cách theo đuổi sự sống. [Phần thứ hai đã được Living Stream Ministry xuất bảnvới tựa đề Kinh nghiệm sự sống]. Nếu theo đuổi và thực hành những bài học này từng bước một, chúng ta sẽ có thể thẳng tiến và nhanh chóng đạt đến giai đoạn trưởng thành trong sự sống.

Vì vậy, những bài giảng này đã làm cho khoa học sự sống, là khoa học mà hầu như không thể thấy được và không chạm đến được, trở nên thực tiễn. Tất cả các thánh đồ sống Chúa và theo đuổi sự lớn lên trong sự sống cần đọc những sứ điệp này.

Tiến Sĩ Y. L. Chang

Tháng 11 năm 1956

Đài Bắc, Đài Loan, Trung Hoa

Danh mục Sự sống
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây