0

Bí quyết để kinh nghiệm Đấng Christ - nhân linh

5.000 ₫ 5.000 ₫ 5000.0 VND

5.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

“Vậy, anh em đã nhận Christ Jesus là Chúa thể nào, thì hãy ăn ở trong Ngài thể ấy” (Côl. 2:6). Tiếp nhận Đấng Christ là một kinh nghiệm rất kỳ diệu, nhưng đó chỉ là khởi đầu, chỉ là tiền vị về sự phong phú của Đấng Christ. Nhiều Cơ Đốc nhân mong muốn kinh nghiệm tất cả những gì Đấng Christ là và sống bởi Ngài trong mọi sự. Chúng tôi tin rằng quyển sách nhỏ này sẽ giúp đem họ vào kinh nghiệm hằng ngày cùng bước đi với “Đấng Christ là sự sống của chúng ta” (Côl. 3:4).

Danh mục Các sách nhỏ
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây