0

Bài học sự sống Tập 3

25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND

25.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Những bài học này được soạn riêng cho các buổi nhóm của tín đồ mới tại nhà riêng. Hai quyển đầu (24 bài học đầu) đề cập đến các vấn đề khác nhau [trong mối liên hệ] giữa một người tín đồ với Đức Chúa Trời mà người ấy cần phải biết, hiểu và thực tập ngay sau khi được cứu. Hai quyển cuối (24 bài học tiếp theo) bàn về sự cứu rỗi trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn trong Đấng Christ cho chúng ta là những người đã tin cậy nơi Ngài, về sự phong phú chúng ta đã có được trong Đấng Christ, về kinh nghiệm chúng ta phải có trong Đấng Christ, về những điều chúng ta cần hoàn thành trong Đấng Christ, và về mục tiêu chúng ta cần phải đạt đến trong Đấng Christ.

Danh mục Sự sống
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây