0

Bài học gây dựng tín đồ mới - Tập 2

55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND

55.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Sau khi Watchman Nee (Nghê Thác Thanh) phục hồi chức vụ của mình vào năm 1948, có một vài lần anh tương giao với các anh em về nhu cầu trọng yếu trong việc đào tạo và hướng dẫn các tín đồ về mặt thuộc linh. Mục tiêu anh muốn đạt được là cung ứng những sự dạy dỗ căn bản cho mỗi anh chị em trong Hội thánh để họ có được một nền tảng vững chắc về lẽ thật và bày tỏ cùng một chứng cớ giữa vòng các Hội thánh. Bài Học Gây Dựng Tín Đồ Mới chia làm 3 quyển gồm năm mươi bốn bài dành cho tín đồ mới; đó là những bài được anh chia sẻ trong kỳ huấn luyện dành cho các công tác viên của mình tại Kuling. Các bài giảng ấy phong phú về mặt nội dung và bao hàm mọi phạm vi. Những lẽ thật ấy đều căn bản và trọng yếu. Ý định của Watchman Nee là mỗi Hội thánh đều dùng tài liệu này để gây dựng các tín đồ mới của mình, học xong tất cả các bài học trong vòng một năm, rồi cứ lặp lại các bài học ấy hằng năm.

Bốn bài trong năm mươi bốn bài học thuộc về phần phụ lục ở cuối Quyển 3. Bốn bài ấy đã được Watchman Nee chia sẻ tại núi Kuling vốn là một phần trong loạt bài “Các Tín Đồ Mới”, nhưng về sau bị loại ra khỏi ấn bản cuối cùng là bản đã được ấn hành. Chúng tôi quyết định bao gồm những bài ấy trong phần phụ lục. Ngoài bốn bài ấy ra, Quyển 1 mở đầu bằng một bài được Watchman Nee chia sẻ tại buổi nhóm cho các anh chị em đồng công vào năm 1950 với đề tài là buổi nhóm gây dựng tín đồ mới. Bài giảng ấy bàn về tầm quan trọng của loại huấn luyện này, những điểm chính cần được quan tâm và vài đề nghị thực tiễn.

Danh mục Sự sống
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây