0

Bài hát mới - Giấc mơ của Đức Chúa Trời

30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND

30.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Hát thánh ca không chỉ là tuôn đổ ra những gì được đầy dẫy trong linh mà cũng là cách để được đổ đầy trong linh, được nâng vực, sống động và tươi mới. (Êph. 5:19, chú thích 1)

Dù trong những buổi nhóm của Hội thánh hay trong thì giờ riêng tư với Chúa, thánh ca luôn luôn là thành phần cấu tạo thiết yếu và mang nội dung của Kinh Thánh cho đời sống Cơ Đốc. Cầu nguyện và hát thánh ca là những cách tốt nhất để vận dụng nhân linh, nơi Đấng Christ là Linh đang cư ngụ. Đặc biệt, hát thánh ca rất hiệu quả trong việc giải phóng chúng ta khỏi những điều chi phối. Hát thánh ca làm chúng ta vận dụng linh và quên đi chính mình cũng như những nan đề... (Những sứ điệp chuẩn bị để rao giảng phúc âm)

Ngợi khen Chúa bằng cách ca hát cũng là một bí quyết quý báu để kinh nghiệm Đấng Christ đắc thắng. Khi đối diện với những tình cảnh khó khăn trong nếp sống hằng ngày, chúng ta có thể áp dụng Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, Đấng đang hiện hữu và sẵn có, bằng cách hát thánh ca ngợi khen Ngài. Khi ở trong tình trạng rắc rối và nản lòng, đôi khi điều an ủi nhất mà chúng ta có thể làm là hát thánh ca. Hát thánh ca sẽ làm chúng ta đầy sự khích lệ và vui mừng, giúp chúng ta vui hưởng Christ là sự an nghỉ. Điệp khúc của thánh ca 308 viết: “Này là truyện kí tôi, bản hát của tôi, / Ngợi khen Cứu Chúa tôi không lúc nào ngơi”. Hát và ngợi khen Chúa bằng tấm lòng (Êph. 5:19) sẽ giúp chúng ta sống một đời sống vui thỏa, một đời sống vui hưởng Đức Chúa Trời trong Đấng Christ như mọi sự cho chúng ta. (Lịch sử của Đức Chúa Trời trong mối liên hiệp của Ngài với con người)

(Trích từ Witness Lee and Watchman Nee Hymns)

Danh mục Thánh ca
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Dịch từ hymnal.net
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây