0

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Sau đây là phần giải thích về Kho sách Trực tuyến của Suối Nước Sống, nội dung và các chính sách liên quan đến việc sử dụng.

NỘI DUNG CỦA KHO SÁCH TRỰC TUYẾN

Nội dung cơ bản của Kho sách Trực tuyến Suối Nước Sống là tuyển tập các đầu sách do Suối Nước Sống (SNS) xuất bản từ chức vụ của Watchman Nee và Witness Lee.

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Mỗi khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác địa chỉ giao hàng trên đơn hàng. SNS không chịu trách nhiệm về các gói hàng không được giao do khách hàng cung cấp không đúng địa chỉ. Nếu một lô hàng được trả lại cho SNS dưới dạng không gửi được hoặc không có người nhận, chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để được hướng dẫn về cách tiến hành đơn hàng. Nếu đơn đặt hàng được chuyển đi lần nữa, khách hàng cần cung cấp địa chỉ chính xác và thanh toán phí vận chuyển lần thứ hai. Tuy nhiên, nếu đơn hàng bị hủy, SNS sẽ hoàn trả chi phí đơn hàng trừ đi chi phí Vận chuyển và Xử lý theo cả hai chiều (Xin lưu ý rằng tất cả các đơn hàng trả lại SNS có thể phải chịu phí vận chuyển được quy định cho SNS).

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

Sách đã mua có thể được trả lại trong vòng 90 ngày kể từ ngày đặt hàng, với điều kiện sách được trả lại bị lỗi do in ấn (hư bìa, sai trang, thiếu trang...). Ngay sau khi SNS nhận được sách trả lại trong tình trạng thích hợp, khoản tiền hoàn lại cho giá sách đã trả sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khách hàng trả sách không bị lỗi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển theo cả hai chiều. Trong trường hợp khách hàng nhận được sách bị lỗi, SNS sẽ thay thế sách bị lỗi mà khách hàng không phải trả thêm bất kì khoản phí nào.

Không trả lại hoặc hoàn tiền cho việc mua đĩa CD, tệp MP3 hoặc băng cassette. Chúng tôi chỉ đổi các sản phẩm đó nếu chúng bị lỗi.