0

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN INTERNET 

Sau đây là chính sách bản quyền của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng bất kì tài liệu nào của trang Suối Nước Sống (SNS) trên Internet: 

Chính sách cơ bản của Suối Nước Sống về việc cung cấp nội dung có bản quyền của SNS trên Internet rất đơn giản: 

Tất cả các tài liệu điện tử của SNS phải nằm trên trang SNS . Tuy nhiên, các liên kết đến trang SNS thì rất được khuyến khích. 

Chúng tôi hiện cung cấp phần lớn các ấn phẩm của chúng tôi trực tuyến tại www.suoinuocsong.com và chúng tôi liên tục bổ sung thêm nhiều đầu sách hơn khi thời gian và nguồn lực cho phép. Trong hầu hết các trường hợp, điều này ngăn cản những người khác cần đăng nội dung SNS trên các trang web của riêng họ. 

Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận rằng ai cũng có thể trích các tài liệu có bản quyền của chúng tôi vào trang web của họ miễn là những trích dẫn đó phải hợp pháp. Xin diễn giải cách hiểu sử dụng hợp pháp như sau: 

1. Không trang web nào được phép xuất bản phần lớn (hơn 50%) bất kì tác phẩm hoàn chỉnh nào. Một tác phẩm hoàn chỉnh được định nghĩa là bất kì thực thể hoàn chỉnh nào đã được xuất bản. Ví dụ, bất kì nguyên tập chứng đạo đơn, sách nhỏ, một chương sách, cuốn sách, bài thánh ca, bài báo nào, v.v. đều được xem là một thực thể đã xuất bản hoàn chỉnh. 

2. Tài liệu SNS được trích dẫn không được tạo thành phần lớn nội dung của bất kì trang nào (tức là hơn 50% của bất kì một trang Web nào). 

3. Bất kì trích dẫn nào được trích từ các ấn phẩm của SNS phải được trích dẫn thích hợp, bao gồm tên tác giả, tên tác phẩm, tên nguồn, nhà xuất bản, địa điểm và ngày xuất bản, và (các) số trang hoặc URL chính xác mà người trích đã lấy từ đó. Chúng tôi nhận thấy rằng đây có thể là một nhiệm vụ tốn nhiều công sức, nhưng nó phù hợp với các tiêu chuẩn đã ấn định lâu nay để dẫn tài liệu được trích đến đúng nguồn của nó. 

Cuối cùng, chúng tôi không cho phép tải xuống bất kì ấn phẩm SNS nào ở định dạng điện tử, trừ trường hợp được mua từ nhà phân phối được ủy quyền hoặc được Suối Nước Sống cho phép cụ thể bằng văn bản. Hơn nữa, chúng tôi không cho phép phân phối ấn phẩm SNS ở định dạng điện tử ngoại trừ những ấn phẩm được SNS cho phép làm như vậy. Điều này bao gồm bất kì ấn phẩm được mua nào đã được chuyển đổi để sử dụng trên các nền tảng khác như PDA, v.v. Việc tải xuống để được gọi là 'sử dụng cá nhân' cũng bị cấm.