0

Về Watchman Nee

Chẳng bao lâu sau khi WN được cứu, anh đã yêu Chúa và rất có gánh nặng phúc âm cho bạn hoc và đồng hương dù gặp thời hay không gặp thời. Qua việc rao giảng của anh, hầu như tất cả bạn hoc đều được dẫn đến với Chúa...[Xem thêm]

 

Về Witness Lee

Sinh ra ở miền bắc Trung Quốc, anh lớn lên trong gia đình Cơ Đốc. Ở tuổi 19, anh đã hoàn toàn được Đấng Christ và bắt lấy và ngay lập tức dâng mình để rao giảng phúc âm trong phần còn lại của cuộc đời mình.    Thời gian đầu trong thời gian phục vụ, Witness Lee đã gặp Watchman Nee, một nhà truyền giảng, một người dạy Kinh Thánh và một người viết sách nổi tiếng... [Xem thêm]